*** สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมให้ ***
    
  - Logo / Concept / Mood-Tone / Reference (ตัวอย่างงานที่ลูกค้าอยากได้)
  - ไฟล์ภาพสินค้าหรือภาพที่ต้องการใช้ในชิ้นงาน
  - รายละเอียดข้อความ Key Message 
  - ขนาดของชิ้นงาน

*** สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ***

ไฟล์ภาพ JPG / PNG / PDF ตามที่ลูกค้าต้องการ (หากลูกค้าต้องการไฟล์ต้นฉบับต้องจ่ายเพิ่ม 300)

ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน
แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (เกิน 3 ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามตามตกลง)
55
ออกแบบกราฟิก แบนเนอร์ อินโฟกราฟิก

บออกแบบ online / offlineBanner ,aw content ,social media ,shopee ,lazada etc.

*** สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมให้ *** - Logo / Concept / Mood-Tone / Reference (ตัวอย่างงานที่ลูกค้าอยากได้) - ไฟล์ภาพสินค้าหรือภาพที่ต้องการใช้ในชิ้นงาน - รายละเอียดข้อความ Key Message - ขนาดของชิ้นงาน *** สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ *** ไฟล์ภาพ JPG / PNG / PDF ตามที่ลูกค้าต้องการ (หากลูกค้าต้องการไฟล์ต้นฉบับต้องจ่ายเพิ่ม 300) ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (เกิน 3 ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามตามตกลง)

ราคา: 590.00 บาท
ดุเพิ่มเติม https://kankulakorn.notion.site/Portfolio-Freelance-1162cf986b284803a66d0f83bd433ec3?pvs=4
Posted: 1 month ago