จัดทำเล่ม Annual Report และ SD Report
โดยจัดเรียงข้อมูบและวาง Layout รูปเล่ม
ถ้ามีข้อมูลรูปภาพประกอบ ฯลฯ ที่มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มาพร้อมจะดีมากครับ
จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแก่ทั้งสองฝ่ายในการตรวจเช็คและแก้ไขหลายรอบ
168
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบกราฟิก อินโฟกราฟิก

รับจัดเล่ม Annual Report และ SD Report

จัดทำเล่ม Annual Report และ SD Report โดยจัดเรียงข้อมูบและวาง Layout รูปเล่ม ถ้ามีข้อมูลรูปภาพประกอบ ฯลฯ ที่มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มาพร้อมจะดีมากครับ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแก่ทั้งสองฝ่ายในการตรวจเช็คและแก้ไขหลายรอบ

ราคา: 10,000.00 บาท
ดุเพิ่มเติม https://www.thaiopticalgroup.com/uploads/ckeditor/files/SD2023_TH.pdf
Posted: 1 month ago